Gà Okê

Gà Okê là giống gà thuần việt luôn nhận được sự quan tâm của bà con chăn nuôi cũng như người tiêu dùng. Với giá trị kinh tế cao nếu đảm bảo được kế hoạch chăn nuôi đây sẽ là nguồn thu lớn cho bà con. Bên cạnh đó, giống gà này cũng có giá trị dinh dưỡng cao.

Categories: ,
Hotline: 0976 212 555
Chat Facebook
0976 212 555